Website Header monopile installation

Bouw offshore windpark Hollandse Kust Noord van start

Op maandag 17 oktober is de eerste monopile voor het offshore windpark Hollandse Kust Noord geplaatst. De bouw van het windpark is hiermee van start gegaan. De komende maanden plaatst Van Oord in totaal 70 monopiles in het windpark dat zo’n 18 kilometer uit de kust ligt, ter hoogte van Egmond aan Zee. De monopiles vormen de fundering van de windturbines. Bij de bouw van het windpark past windparkeigenaar CrossWind diverse innovaties toe, zoals waterstofproductie op zee en drijvende zonnepanelen. Met deze innovaties draagt het windpark als eerste slimme windpark van ons land in belangrijke mate bij aan de versnelling van de energietransitie.

Tjalling de Bruin, CEO van Crosswind en projectdirecteur van Hollandse Kust Noord: “Hiermee zetten we de eerste stap naar het realiseren van een ​​geïnstalleerd vermogen van in totaal 759 MW, als het windpark eind 2023 operationeel is. Dit komt neer op een groene energieproductie van minstens 3,3 TWh per jaar, waarmee we in ongeveer 2,8% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien. Ik ben ontzettend trots samen met het CrossWind team hiermee een bijdrage te leveren aan het versnellen van de energietransitie en het vergroten van de energiezekerheid.”

Slim windpark
De windturbines die op de monopiles komen te staan, zijn onderdeel van het eerste slimme windpark van Nederland. Tjalling de Bruin legt uit: “Het waait niet altijd overal even hard. Hoe zorg je zelfs bij weinig wind dat er toch groene stroom geleverd kan worden? Samen met onze partners onderzoeken we vijf verschillende innovaties die zijn ontworpen om deze uitdagingen aan te gaan. Zo proberen we ervoor te zorgen dat toekomstige windparken op zee een constante stroomleverancier zijn, ongeacht hoe de wind waait, en helpen we het elektriciteitsnet stabiel te houden.”

24/7
De bouwwerkzaamheden vinden 7 dagen per week, 24 uur per dag plaats. Bij ongunstige weersomstandigheden, zoals hoge golven en harde wind, kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd om de veiligheid van de medewerkers op zee niet in gevaar te brengen. Het plaatsen van de monopiles is naar verwachting medio 2023 gereed.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: info@crosswindhkn.nl

  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3