CW MZ sept23 lr 075

Het windpark

Locatie

Het windpark Hollandse Kust Noord ligt ongeveer 18,5 km uit de kust van de provincie Noord-Holland, ter hoogte van Egmond aan Zee. Het windpark bestaat uit 69 windturbines, elk met een vermogen van 11 MW. Het merendeel van deze turbines is meer dan 1 km van elkaar verwijderd. De elektriciteitskabel die het windpark verbindt met het 'stopcontact' op zee is aangelegd door netbeheerder TenneT.

Krachtige windturbines

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat Hollandse Kust Noord maximaal 100 windturbines mag tellen met een maximale tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau en een minimaal vermogen van 6MW. Door te kiezen voor grotere, krachtige windturbines hoeven er minder te worden geplaatst, in het geval van Hollandse Kust Noord 69 turbines. Hierdoor wordt de efficiëntie van het windpark vergroot en kunnen de kosten en effecten op de natuur worden beperkt.

Het windpark is sinds december 2023 operationeel. Met de oplevering van Hollandse Kust Noord realiseerde Nederland zijn doelstelling van ruim 4,5 GW wind op zee voor het einde van 2023.

juni, 2020

Vergunningen ontvangen

Windpark ontwikkelaars hebben een vergunning nodig voor de bouw en de exploitatie van een windpark. Deze hebben we gekregen toen we op 30 juli 2020 de tender voor Hollandse Kust Noord wonnen.

oktober, 2022

Bouwwerkzaamheden van start

Op 17 oktober plaatsten we de eerste monopile. Dit is de fundering van een windturbine. De bouw van het windpark ging hiermee van start.

februari, 2023

Installatie monopiles voltooid

Op woensdag 8 februari heeft Van Oord de laatste van alle 70 monopiles geplaatst. De contouren van het windpark werden hiermee zichtbaar.

juni, 2023

Eerste windenergie naar de vaste wal

Voor de zomer in 2023 zijn de eerste windturbines aangesloten op het stopcontact op zee van TenneT. De eerste windenergie ging naar de vaste wal.

december, 2023

Bouwwerkzaamheden afgerond

De bouwwerkzaamheden zijn in december 2023 afgerond.

Veelgestelde vragen

Het windpark wordt 18,5 km uit de kust bij Egmond aan Zee gebouwd. Er zijn een aantal factoren waar u rekening mee moet houden om het windpark al dan niet te kunnen zien. Deze factoren zijn onder meer de weersomstandigheden, het tijdstip van de dag en het seizoen. Over het algemeen is bij helder weer windpark Hollandse Kust Noord vanaf de kust te zien.
Hollandse Kust Noord ligt 18,5 kilometer uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van het windpark (inclusief onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt ​​125 km². CrossWind is van plan om een ​​geïnstalleerd vermogen van 759 MW te hebben, wat neerkomt op een productie van minstens 3,3 TWh per jaar. Dit staat gelijk aan voldoende duurzame elektriciteit voor meer dan 1 miljoen Nederlandse huishoudens.
Offshore windprojecten produceren niet continu elektriciteit. Het in evenwicht brengen van deze dalen en pieken en het integreren van deze elektriciteit in het nationale energiesysteem vereist nieuwe technologieën. Daarom zal CrossWind investeren in vijf innovaties, die eventueel in toekomstige windparken op grote schaal kunnen worden toegepast.
  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3