CW MZ sept23 lr 075

Het windpark

Locatie

Het Windpark Hollandse Kust Noord ligt ongeveer 18,5 km uit de kust van de provincie Noord-Holland. CrossWind heeft 69 windturbines geplaatst, elk met een vermogen van 11 MW, waarvan het merendeel meer dan 1 km van elkaar verwijderd is. De elektriciteitskabel die het windpark verbindt met het 'stopcontact' op zee is aangelegd door transmissienetbeheerder TenneT.

Het windpark

We hebben 69 super krachtige windturbines geplaatst in windpark Hollandse Kust Noord. De overheid heeft bepaald dat Hollandse Kust Noord maximaal 100 windturbines mag tellen met een maximale tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau en een minimaal vermogen van 6MW. 
Door te kiezen voor grotere turbines hoeven er minder te worden geplaatst. Hierdoor wordt de efficiëntie van het windpark vergroot en kunnen de kosten en effecten op natuur worden beperkt.

Het windpark is sinds eind december 2023 operationeel.

juni, 2020

Vergunningen ontvangen

We hebben een vergunning nodig voor de bouw en de exploitatie van het windpark. Deze hebben we gekregen toen we op 30 juli 2020 de HKN tender wonnen.

oktober, 2022

Bouwwerkzaamheden van start

Op 17 oktober plaatsten we de eerste monopile. Dit is de fundering van een windturbine. De bouw van het windpark ging hiermee van start.

februari, 2023

Installatie monopiles voltooid

Op woensdag 8 februari heeft Van Oord de laatste van alle 70 monopiles geplaatst. De contouren van het windpark worden hiermee zichtbaar.

juni, 2023

Eerste windenergie naar de vaste wal

Vóór de zomer zijn de eerste windturbines aangesloten op het stopcontact op zee van TenneT. De eerste windenergie gaat naar de vaste wal.

december, 2023

Bouwwerkzaamheden afgerond

De bouwwerkzaamheden zijn eind 2023 afgerond. Wanneer alle windturbines zijn aangesloten heeft het windpark een ​​geïnstalleerd vermogen van 759 MW.

Veelgestelde vragen

Het windpark wordt 18,5 km uit de kust bij Egmond aan Zee gebouwd. Er zijn een aantal factoren waar u rekening mee moet houden om het windpark al dan niet te kunnen zien. Deze factoren zijn onder meer de weersomstandigheden, het tijdstip van de dag en het seizoen. Over het algemeen is bij helder weer windpark Hollandse Kust Noord vanaf de kust te zien.
Hollandse Kust Noord ligt 18,5 kilometer uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van het windpark (inclusief onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt ​​125 km². CrossWind is van plan om een ​​geïnstalleerd vermogen van 759 MW te hebben, wat neerkomt op een productie van minstens 3,3 TWh per jaar. Dit staat gelijk aan voldoende duurzame elektriciteit voor meer dan 1 miljoen Nederlandse huishoudens.
Offshore windprojecten produceren niet continu elektriciteit. Het in evenwicht brengen van deze dalen en pieken en het integreren van deze elektriciteit in het nationale energiesysteem vereist nieuwe technologieën. Daarom zal CrossWind investeren in vijf innovaties, die eventueel in toekomstige windparken op grote schaal kunnen worden toegepast.
  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3