W offshore solar header

Innovaties

Het waait niet overal even hard. Hoe zorg je zelfs bij weinig wind dat er toch groene stroom geleverd kan worden? CrossWind en zijn partners onderzoeken vijf verschillende innovaties die zijn ontworpen om deze uitdagingen aan te gaan. Zo proberen we ervoor te zorgen dat het windpark op zee een constante stroomleverancier is, ongeacht hoe de wind waait.

Intelligente windturbines

CrossWind’s windturbineleverancier, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), zal een leidende rol spelen in het toevoegen van flexibiliteit op een schaal waar iedere seconden telt. Meerdere technologieën zorgen ervoor dat de windturbines zelfsturender worden op basis van real-time data om zo binnen seconden op veranderende omstandigheden in te spelen. Zo helpen we ook in de toekomst het elektriciteitsnet stabiel te houden.

Het wake-effect aanpakken

Wanneer een windturbine energie aan de wind onttrekt, laat het een kielzog van lagere windsnelheden achter, waardoor het vermogen van alle windturbines afneemt. Met andere woorden: windturbines vangen elkaars wind af. Dit wordt ook wel het ‘wake-effect’ of het ‘kielzogeffect’ genoemd. Tot op zekere hoogte minimaliseren we de ‘kielzog’ verliezen al door een slimme lay-out. Een andere oplossing is om de windturbines op een slimme manier aan te sturen door ze voor bepaalde windrichtingen een gierafwijking te geven. Dit vermindert het vermogen van een enkele turbine enigszins, maar een gierende rotor duwt ook het kielzog weg van turbines met de wind mee, wat leidt tot een hoger totaal vermogen. Samen met de TU Delft en haar partners, kijkt CrossWind naar een slimme regeltechniek op basis van real-time data om dat effect over het hele windpark te verminderen.

Drijvende zonne-energie

Wat als er onvoldoende wind is? CrossWind, Oceans of Energy en TNO zullen experimenteren met drijvende zonnepanelen (0.5 MW) naast de windturbines om constanter energie te leveren. Het zal helpen om extra stroom te genereren als de zon schijnt, bovenop de stroomproductie van de windturbines. Naast het verhogen van het vermogen per km2, verhoogt een combinatie van deze technologieën ook de benutting van de netaansluiting.

Energie opslag

Wie energie wil leveren op het moment dat daar vraag naar is, moet tijdens pieken kunnen opslaan om tijdens dalen te kunnen gebruiken. CrossWind innoveert daarom met batterijen en een offshore ‘waterstoffabriekje’ op locatie (op MW schaal) dat waterstof uit stroom produceert, opslaat en weer omzet naar stroom. Deze oplossing zorgt voor flexibiliteit in de tijd op een schaal van uren tot dagen.

Onderzoek & integratie

De integratie van vier innovaties is een innovatie op zich. CrossWind faciliteert en sponsort onderzoek om de impact van dit pakket vernieuwingen te onderzoeken en te optimaliseren. Ons doel is om te helpen intelligente windparken te bouwen die vraag en aanbod van hernieuwbare stroom te verbinden en om de transitie naar een koolstofarmere toekomst aan te drijven.

Veel gestelde vragen

Offshore windprojecten produceren niet continu elektriciteit. Het in evenwicht brengen van deze dalen en pieken en het integreren van deze elektriciteit in het nationale energiesysteem vereist nieuwe technologieën. Daarom zal CrossWind investeren in vijf innovaties, die eventueel in toekomstige windparken op grote schaal kunnen worden toegepast.
Hollandse Kust Noord ligt 18,5 kilometer uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van het windpark (inclusief onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt ​​125 km². CrossWind is van plan om een ​​geïnstalleerd vermogen van 759 MW te hebben, wat neerkomt op een productie van minstens 3,3 TWh per jaar. Dit staat gelijk aan voldoende duurzame elektriciteit voor meer dan 1 miljoen Nederlandse huishoudens.
  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3