Website Header HSE 2

Safety en Environment

Gezondheid, veiligheid en milieu


CrossWind heeft zichzelf ‘Goal Zero’ als doel gesteld op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (HSE). Dit houdt in dat we geen schade toebrengen aan mensen, het milieu beschermen en de geldende wet- en regelgeving volgen, in overeenstemming met onze gedragscode. De slogan die hoort bij deze veiligheidscultuur is: "Everyone returns home safely".


Met ons beleid en onze procedures sluiten we HSE-risico’s uit of verminderen we ze tot een acceptabel niveau. Dat doen we in goede samenwerking met onze buren en partners.

Onze cultuur is gebaseerd op zorg voor jezelf en anderen, het creëren van een ruimte om met elkaar in dialoog te gaan en betrokken te zijn, te delen en niet de schuld te geven en voortdurend verbetering te stimuleren. We werken samen met onze partners en aannemers om onze cultuur tot leven te brengen door middel van een gezamenlijke HSSE charter en via individuele verplichtingen op het gebied van veiligheidsleiderschap. Vanuit deze veiligheidscultuur hanteert CrossWind negen Life-Saving Rules. De naam zegt het al: deze regels zijn er om levens te redden.

Groene ambitie
Windenergie bestaat dankzij de natuur. We willen de omgeving waarin we werken en ons bewegen dan ook beschermen. We streven ernaar om materiaalgebruik te minimaliseren en onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. En we zetten ons voortdurend in om onze sector te verduurzamen.

Jaarlijks zal CrossWind op duurzame wijze voorzien in 2,8% van de Nederlandse energievraag. Hiermee leveren we een essentiële bijdrage aan de klimaatdoelstelling van het akkoord van Parijs.*

Daarnaast wil CrossWind de impact op het milieu verder verbeteren op vier vlakken: biodiversiteit, CO2-voetafdruk, circulariteit en het stimuleren van kansen voor medegebruik door lokale gemeenschappen.

* 2,8% van de Nederlandse elektriciteitsvraag is gebaseerd op het rapport Klimaat- en Energieverkenning 2020 en de jaarlijkse Nederlandse elektriciteitsvraag van 118 TWh (in 2019).
Klimaat- en Energieverkenning 2020 rapport

Life Saving Rules video

Bij CrossWind geven we om onze mensen en om anderen. Dit doen we onder meer door een reeks life saving rules te omarmen, die aansluiten bij de belangrijkste risico's in onze branche. In deze korte video geven we een overzicht van de regels, waarvan we verwachten dat iedereen binnen ons project deze opvolgt. Herken je deze regels in jouw procedures en manier van werken? Laten we samenwerken om van elkaar te leren waar eventuele verschillen en overeenkomsten liggen, en vooral begrijpen waarom de life saving rules belangrijk zijn om voor onszelf en anderen te zorgen.

Download hier de Life Saving Rules.
Life Saving Rules

Veelgestelde vragen

We vinden veiligheid voor leven en omgeving uitermate belangrijk en weersomstandigheden kunnen de veiligheid nadelig beïnvloeden. Daardoor kunnen we bij slecht weer niet altijd werken. Bij te hoge golven kan bijvoorbeeld niet veilig gevaren worden op zee. En als het te hard waait, dan kunnen we een turbine niet veilig hijsen en installeren met de hijskranen die op de schepen staan. Voor iedere activiteit gelden specifieke weerslimieten.
De komst van het windpark heeft invloed op het leefgebied van vogels, vleermuizen, vissen en zeezoogdieren. Daarom houden we ons aan de regels uit de vergunning en het kavelbesluit. Voor vogels en vleermuizen passen we maatregelen toe om eventuele nadelige effecten te beperken, zoals het stilzetten van de windturbines onder bepaalde omstandigheden. Om vissen en zeezoogdieren niet onnodig te verstoren houden we ons aan een maximaal geluidsniveau tijdens het heien van de fundering van de windturbines.
Tijdens de bouw van het windpark is het gebied uit veiligheidsoogpunt volledig afgesloten. Wanneer de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, wordt het windenergiegebied weer opengesteld voor doorvaart van kleine schepen en medegebruik.
  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3