Samen versnellen wij de energietransitie

Bekijk het project

Het windmolenpark Hollandse Kust Noord

CrossWind, een joint-venture van Shell en Eneco, ontwikkelt en exploiteert het subsidie-vrije offshore windproject Hollandse Kust Noord.

Hollandse Kust Noord ligt op 18,5 kilometer uit de westkust van Nederland nabij de plaats Egmond aan Zee.

Hollandse Kust Noord is sinds december 2023 operationeel met een geïnstalleerd vermogen van 759 MW en een opwekking van minimaal 3,3 TWh per jaar. Dit komt overeen met 2,8 procent van de nationale elektriciteitsbehoefte.

Bekijk het project

Een heel slim windpark

Het waait niet overal altijd even hard. Hoe zorg je er toch voor dat er groene energie geleverd kan worden? In CrossWind werken we met onze partners aan vijf innovaties. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat het windpark op zee een constante stroomleverancier is, ongeacht hoe de wind waait.

Intelligente wind turbines

CrossWind en zijn partners onderzoeken een reeks technologieën die windturbines in verschillende omstandigheden kunnen helpen. Met behulp van realtime gegevens kunnen intelligente windturbines binnen enkele seconden reageren op veranderende omstandigheden en helpen ze de stabiliteit over het energienetwerk te behouden.

Het wake-effect aanpakken

Het ‘kielzog-effect’ beschrijft hoe de wind kan vertragen na het raken van een turbine, met gevolgen voor de andere turbines die verder weg liggen. CrossWind zoekt naar manieren om realtime data te gebruiken om dit over het gehele windpark te verminderen.


Drijvende zonne-energie

Hoe zit het met momenten waarop er simpelweg niet genoeg wind is om een ​​turbine te laten draaien? CrossWind en haar partners experimenteren met drijvende zonnepanelen die naast de windturbines kunnen staan ​​en kunnen helpen om meer consistente energie te leveren.

Energie opslag

Hoe kun je overtollige energie opslaan in tijden van weinig vraag om deze te leveren in tijden van een hoge vraag? CrossWind en haar partners onderzoeken energieopslag-oplossingen van batterijen en zelfs een waterstoffabriek op locatie, die waterstof produceert en opslaat en de waterstofstroom kan omzetten wanneer dat nodig is.

Onderzoek & integratie

CrossWind kijkt naar de mogelijkheden om deze innovaties te integreren in het windpark. We hebben nader onderzoek laten uitvoeren om de haalbaarheid te beoordelen. Ons doel is om de wereld te helpen bij het bouwen van intelligente windparken die op elkaar kunnen aansluiten. Dit om het aanbod van de vraag naar hernieuwbare energie én om de transitie naar een koolstofarme toekomst verder te stimuleren.

Samenwerken om de Nederlandse energietransitie te stimuleren

Maak kennis met CrossWind

Veelgestelde vragen

We verwachten de bouwwerkzaamheden eind 2023 af te ronden.
CrossWind is van plan om een ​​geïnstalleerd vermogen van 759 MW te realiseren. Dit komt neer op een productie van minstens 3,3 TWh per jaar. Deze jaarlijkse energieproductie voorziet in ongeveer 2,8% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte en staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 1 miljoen huishoudens.
De komst van het windpark heeft invloed op het leefgebied van vogels, vleermuizen, vissen en zeezoogdieren. Daarom houden we ons aan de regels uit de vergunning en het kavelbesluit. Voor vogels en vleermuizen passen we maatregelen toe om eventuele nadelige effecten te beperken, zoals het stilzetten van de windturbines onder bepaalde omstandigheden. Om vissen en zeezoogdieren niet onnodig te verstoren houden we ons aan een maximaal geluidsniveau tijdens het heien van de fundering van de windturbines.
  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3