Header certificate 2

CrossWind ontvangt het definitieve Grid Compliance certificaat

CrossWind is verheugd te kunnen melden dat we een belangrijke mijlpaal hebben bereikt in ons offshore windpark Hollandse Kust Noord (HKN) - de succesvolle afronding van de Grid Compliance verificatie en de ontvangst van het FON certificaat (Final Operational Notification)!

Deze cruciale stap zorgt ervoor dat ons windmolenpark voldoet aan de eisen van de Nederlandse netcode en bijdraagt aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het nationale elektriciteitsnet. Dit 3 jaar durende proces omvatte het simuleren van talloze operationele scenario's en systeemconfiguraties in verschillende softwareplatforms, gevolgd door een uitgebreid testregime waarbij de capaciteiten van het windpark werden gedemonstreerd en het geïntegreerde systeem werd belast op het Nederlandse nationale elektriciteitsnetwerk.


Bertz Tourgoutian, Electrical package manager bij CrossWind:

"Soepele integratie van hernieuwbare elektriciteitsbronnen, zonder de systeemveiligheid en stroomkwaliteit in gevaar te brengen, is alleen mogelijk als er nauw wordt samengewerkt tussen windparkontwikkelaars en systeembeheerders. Bij CrossWind begrijpen en omarmen we dit feit volledig. Vanaf het vroege begin van onze projectuitvoering hebben we nauw samengewerkt met TenneT om te bereiken en aan te tonen dat het offshore windmolenpark HKN kan reageren op afwijkingen van de nominale spanning en frequentie van het systeem, binnen overeengekomen grenzen. Op deze manier zorgen we ervoor dat het windmolenpark ononderbroken groene elektriciteit levert en parallel het Nederlandse nationale net kan ondersteunen, mocht dat ooit nodig zijn."

Bertz 4

Bertz Tourgoutian, Electrical package manager

  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3