CW 20 12

Nederland haalt wind-op-zee doel van 4,5 GW met windpark Hollandse Kust Noord

Op 18,5 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee is 20 december windpark Hollandse Kust Noord operationeel geworden. Nu kan de overdrachtsfase van start en voegt CrossWind, een samenwerking van Shell en Eneco, 759 MW aan duurzame energie toe aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Met de oplevering van Hollandse Kust Noord realiseert Nederland zijn doelstelling van ruim 4,5 GW wind op zee voor het einde van 2023.

CrossWind heeft met Hollandse Kust Noord een subsidievrij windpark gebouwd dat naar verwachting minimaal 3,3 TWh aan elektriciteit voor de Nederlandse kust zal produceren. Dit komt overeen met 2,8 procent van de nationale elektriciteitsbehoefte. Samen met andere windparken op zee, waaronder Borssele en Hollandse Kust Zuid, voorzien we momenteel in 15,8 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Een doel dat ruim 10 jaar geleden werd afgesproken in het Nederlandse Energieakkoord in de Routekaart 2023.

Aandacht voor mens, natuur en milieu
Nederland heeft een unieke aanpak als het gaat om wind op zee, met aandacht voor mens, natuur en milieu. In de offshore windpark tenders en uitvoering wordt steeds meer rekening gehouden met innovatie en ecologische aspecten, zoals bijvoorbeeld beschermende maatregelen voor vogels en specifieke technieken om de impact voor het zeeleven te beperken.

Groei in efficiëntie windparken
Goede coördinatie heeft de ontwikkeling van windparken in afgelopen 10 jaar aanzienlijk versneld, waardoor gestandaardiseerde aansluitsystemen mogelijk werden. Dit heeft geleid tot een verbeterde efficiëntie in aansluiting op zowel het hoogspanningsnet als de platformen op zee. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid een succesvolle one-stop-shop benadering geïmplementeerd, waardoor de risico's en kosten voorafgaand aan aanbestedingen zijn verminderd.

Samenwerking
Het succesvol realiseren van de Nederlandse wind-op-zee doelen was alleen mogelijk dankzij goede samenwerking tussen windparkontwikkelaars, overheid, leveranciers, NGO's en talloze andere betrokken partijen. Ondanks uitdagingen in bijvoorbeeld de toeleveringsketen, liggen er ook talrijke kansen om de succesvolle aanpak verder uit te rollen. Nederland heeft bewezen dat het mogelijk is. Zo zijn op dit moment al weer twee windparken in ontwikkeling.

Tjalling de Bruin, directeur CrossWind: "Ons gedachtegoed is: 'We deliver, we innovate, we share', en dat hebben we ook gedaan. Ik ben trots op het team en alle partners waarmee we dit windpark in recordtempo veilig hebben ontwikkeld. We kijken ernaar uit om de innovaties binnen het park te realiseren die toekomstige windparken gaan helpen altijd elektriciteit te leveren, ook als de wind niet waait. En deze kennis te delen om de energietransitie te versnellen."

Rob Jetten, demissionair Minister voor Klimaat en Energie: "De oplevering van windpark Hollands Kust Noord markeert een hoogtepunt in de Nederlandse en Europese windindustrie. Met 10 jaar wind op zee hebben we in Nederland flinke stappen gezet met natuurgerichte en technische innovaties, zijn de kosten omlaag gegaan en zijn we steeds efficiënter gaan werken. Daar mogen we trots op zijn."

Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore bij TenneT: "Dit enorme infrastructuur project is veilig, binnen planning en budget opgeleverd. Het plan voor de Routekaart 2023 is daarmee van A tot Z uitgevoerd zoals het is bedacht, waarbij iedere partij vanuit zijn eigen expertise heeft kunnen zorgen voor versnelling en kostenverlagingen voor wind op zee. Die ervaring nemen we al volop mee in de aansluiting van de nieuwe windparken die onderdeel zijn van de volgende Routekaart voor 2030."

Jan Vos, voorzitter NWEA: "De oplevering van Hollandse Kust Noord is een significante mijlpaal voor Nederland. Dit succes onderstreept niet alleen de effectiviteit van onze aanpak, maar toont ook aan dat samenwerking en innovatie cruciaal zijn om ambitieuze doelen te bereiken. Het biedt een solide basis om de komende jaren op voort te bouwen en onze inzet voor duurzame energie verder te versterken."

  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3