Faunaguard bubblecurtain2

Hoe we onderwatergeluid beperken met FaunaGuard en Bubble Curtain

‘We deliver, We innovate, We share’ ofwel ‘Wij leveren, wij innoveren, we delen’ – dat zijn de motto’s van CrossWind. Deze krachtige slogan is van grote toepassing op de bouw van het offshore windmolenpark Hollandse Kust Noord. De ‘Levering' van de eerste funderingspalen werd gedaan door offshore-installatieschip Innovation. Daarnaast ‘delen’ we het windparkgebied met vele onderwaterbewoners, zoals (bruin)vissen en zeehonden.

Door Jesper Elzinga, milieutechnisch ingenieur bij Van Oord

En dat is belangrijk. Vissen en zeezoogdieren kunnen namelijk hinder ondervinden van het geluid dat de hydraulische slaghamer produceert wanneer we monopiles in de zeebodem heien. Om het zeeleven te beschermen, hebben we een aantal maatregelen genomen die onderwatergeluid beperken.

Onze eerste verdedigingslinie voor het zeeleven is de FaunaGuard, ontwikkeld door Van Oord. De FaunaGuard is een akoestisch afschrikapparaat dat speciale geluiden uitzendt om zeedieren op veilige wijze tijdelijk te weren uit het installatiegebied. Voor dit project maken we gebruik van drie modules: de vis-, zeehond- en bruinvismodule. De afschriksystemen voor bruinvissen en zeehonden zijn al eerder getest door Van Oord. Het afschrikken van vissen wordt op de locatie van Hollandse Kust Noord getest aan de hand van speciaal ontwikkelde monitoringsframes die de activiteit van vissen registreren. Dertig minuten voordat het heien begint activeren we de FaunaGuard. Het geluid waarschuwt zeedieren dat er werkzaamheden gaan beginnen, zodat ze het gebied tijdig kunnen verlaten.

"De bruinvis is het meest voorkomende zeezoogdier in de Noordzee en heeft een zeer gevoelig gehoor"

- Marin van Regteren, milieutechnisch specialist bij CrossWind

De FaunaGuard beschermt tegen de meest directe potentiële impact van onderwatergeluid. Om zeedieren ook tegen subtielere effecten te beschermen, zoals gedragsverandering op individueel en populatieniveau, beperken we het onderwatergeluid rondom het installatiegebied zo veel mogelijk. Hiervoor gebruiken we twee middelen: de Hydro Sound Damper (HSD) en het Big Bubble Curtain. De HSD bestaat uit een net met schuim- en luchtelementen die onderwatergeluid weerkaatsen en absorberen. Het HSD-net wordt rondom de monopile uitgezet en reikt vanaf scheepsdekniveau tot aan de zeebodem. Het werkt als een geluiddempend systeem direct rond de paal.

Het Big Bubble Curtain is een dikke slang met gaten die als een ring op de zeebodem wordt uitgelegd, zo’n 150 meter van de heilocatie. Compressoren pompen lucht door de slang en creëren zo een onderwatergordijn van luchtbellen dat het resterende geluid vanuit het bouwgebied grotendeels tegenhoudt.

Jesper Elzinga is milieutechnisch ingenieur bij Van Oord en nam voor dit project plaats aan boord van het Big Bubble Curtain-schip tijdens de beginfase van de monopile-installatie. Jesper: “Het onderwatergeluidsniveau is tot dusver gunstiger dan we tijdens de ontwerpfase hadden voorspeld. Ik ben trots om bij te mogen dragen aan dit project, juist vanwege de aandacht die we besteden aan de bescherming van ons zeeleven. Het is een waar voorbeeld van maritiem vernuft!”

"Er worden vaak bruinvissen met kalveren gespot in operationele windmolenparken"

- Marin van Regteren, milieutechnisch specialist bij CrossWind

  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3