Tennet N News

Aansluiting vinden

TenneT is de beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland en heeft als taak om op zee een elektriciteitsnet aan te leggen om het offshore windpark aan te sluiten op het elektriciteitsnet op land. Offshore platforms om Hollandse Kust Noord aan te sluiten zijn inmiddels in productie.

Aansluiting vinden

Hollandse Kust Noord verbinden

Voor de aansluiting wordt op zee een platform gebouwd waarop de windturbines worden aangesloten. Hier wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kilovolt naar 220 kilovolt. Ook komen er twee kabelsystemen van 220 kiloVolt naar het transformatorstation en komt er een nieuw transformatorstation om 220 kiloVolt AC om te bouwen naar 380 kiloVolt AC. Dit transformatorstation sluit zowel Hollandse Kust Noord als Hollandse Kust West Alpha aan op het net op land. Het transformatorstation zal zo worden ingericht dat er in de toekomst een derde windpark op kan worden aangesloten en dat het kan worden omgebouwd tot een hoogspanningsstation.

Staal snijden

Het snijden van de eerste stalen elementen voor de bovenkant van het offshore transformatorstation voor windpark Hollandse Kust Noord is gestart. Tijdens een eerste staalsnijceremonie op donderdag 24 september zijn de joint venture partners ENGIE Solutions - Iemants en TenneT officieel gestart met de staalproductie voor de topside Hollandse Kust Noord. De stukken die zijn uitgesneden, knooppunten en PRS'en, zijn de eerste bouwstenen voor de top. Op de Smulders-sites in Arendonk en Balen wordt voortaan de staalproductie voortgezet.

Bron: Smulders

  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3